ZAKOMED

41 – 506 Chorzów
ul. Długa 1
tel. (032) 247 23 00

e-mail: office@zakomed.pl

Oprogramowanie medycznych urządzeń diagnostycznych
Słuchowe potencjały wywołane
Elektromiografia
Otoemisja akustyczna
Elektronystagmografia

 
  
  STRONA W BUDOWIE